Facebook

YouTube

W miesiącach kwietniu, maju i czerwcu 2022r. w miejscowości Osiek nad Wisłą  (budynek Parafialnych Salek "Przystań") gmina Obrowo będą odbywały się :

  1. Warsztaty wikliniarskie (18 godz.)
  2. Warsztaty rzeźbiarskie (66 godz.)

Warsztaty będą odbywały się raz lub dwa razy w tygodniu w bloku 6  godzinnych zajęć. Zapisy na poszczególne warsztaty  można dokonywać telefonicznie, pocztą elektroniczną lub bezpośrednio w Parafii w Osieku nad Wisłą

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał.

Łk 2,14

W nawiązaniu do decyzji podjętej przez Konferencję Episkopatu Polski podczas jej zebrania plenarnego w dniu 11 czerwca 2021 r., a także w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną i w konsekwencji zniesieniem przez władze państwowe znacznej części obostrzeń dotyczących limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, z dniem 20 czerwca 2021 r. znoszę dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii udzieloną dekretem z dnia z dnia 12 listopada 2020 r. (L.dz. 1106/2020).

Ojciec Święty Franciszek mianował nowym biskupem włocławskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej Krzysztofa Wętkowskiego. Tym samym przyjął rezygnację biskupa Wiesława Meringa z posługi biskupa włocławskiego. Do czasu kanonicznego objęcia diecezji przez bp. Wętkowskiego administratorem apostolskim diecezji włocławskiej będzie bp Mering.

Tęsknotą  ludzkiego  serca  było   zawsze   pragnienie  życia.

 

Ludzie  wszystkich  czasów, epok,  kultur  i  religii  poszukiwali  nie  tylko  eliksiru młodości, ale  sposobu  na  pokonanie  tajemnicy  śmierci i umierania. Jak  dotąd  tajemnicy  życia  bez  śmierci  nie  udało  się nikomu  odkryć. Jedynym przypadkiem, do  którego  w  Tych  Dniach  się odnosimy jest  życie , śmierć i zmartwychwstanie  Jezusa  Chrystusa, Boga-Człowieka, który szczególnie  dla  wierzących  jest Znakiem  nadziei.

 

Powstać  z  martwych  to pokonać śmierć, to żyć  nowym życiem, to usunąć  lęk unicestwienia. Tym  darem obdarza  nas  Zmartwychwstały Pan.

Obowiązkowe założenie maseczek.Wszystkich kapłanów prosi się o duchową łączność.

Do tej pory wyzwaniem EDK było przejście 40 km nocą, w samotności i skupieniu. Sam trud wędrówki wydawał się wielki. Teraz to za mało. Nie chodzi o to, aby przejść trasę, ale o to, aby ją pokonać i stać się pięknym człowiekiem.

JSN Fidem is designed by JoomlaShine.com