Małżeństwo

Informacje dotyczące wymagań dla pragnących przyjąć sakrament małżeństwa wynikających z przepisów prawa kościelnego i cywilnego.

Chrzest

Informacje dotyczące wymagań dla sakramentu Chrztu Św. wynikających z przepisów prawa kościelnego i cywilnego