Facebook

YouTube

Działając w oparciu o kan. 87 §1 KPK, mając na uwadze świąteczny charakter dni pierwszego weekendu majowego, wiernym przebywającym na terenie diecezji włocławskiej w dniu 1 maja 2020r. udzielam dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarm6w mięsnych (kan. 1251 KPK) i zachowania pokutnego charakteru piątku (kan. 1250 KPK). W zamian wie mych zachęca się do podjęcia innej formy pokuty, zwłaszcza praktykowania uczynk6w miłości i pobożności.

 

Informację o dyspensie należy podać wiemy do publicznej wiadomości.

 

Podpisali:

Kanclerz Kurii Ksiądz Artur Niemira

Ksiądz Biskup Wiesław Mering

 

 

JSN Fidem is designed by JoomlaShine.com